På svenska In English 
Priser i: 

När vi har en aktuell tävling kommer det stå på denna sidan.

Just nu:

Ingen tävlig pågår just nu.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tävlingen pågår tom 2017-05-31 och anordnas av J:sonSweden AB.


Hur tävlar man?

Du deltar genom att skicka en bild direkt till gallery@jsonsweden.com eller film via https://wetransfer.com. Du får gärna skicka in flera bidrag och vinnarna kommer att presenteras på Facebook. 


Vem kan tävla?

Du måste vara 18 år för att kunna delta i tävlingen eller ha målsmans tillstånd för att delta. Endast personer bosatta i Sverige får delta i tävlingen.


Vad vinner man?

1:a pris för film. Flugor eller bindmaterial till ett värde av 500 kr. 
2 till 10:e pris Flugor eller bindmaterial till ett värde av 250 kr

1:a pris för bild. Flugor eller bindmaterial till ett värde av 250 kr. 
2 till 10:e pris Flugor eller bindmaterial till ett värde av 100 kr

Vinsten kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas till någon annan. Vinsten är personlig och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinster skickas enbart inom Sverige. Om inte annat anges ansvarar J:sonSweden AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Hur vinner man? 
Alla tävlingsbidrag bedöms av en jury bestående av representanter från J:sonSweden. Efter tävlingsperiodens slut väljer juryn ut de bästa bidragen.

Om du är en av vinnarna så blir du kontaktad efter tävlingsperiodens slut, dock senast 2017-06-10. Om vi inte skulle få kontakt med dig inom två veckor efter avslutad tävlingsperiod, eller om det skulle visa sig att du inte uppfyller tävlingsvillkoren, så kommer din vinst att förfalla och en annan vinnare utses. Juryns beslut kan inte överklagas.

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag: J:sonSweden tar inte ansvar för eventuella tekniska problem med deltagandet som beror på den tävlandes datorutrustning, mobiltelefon, Internetuppkoppling eller motsvarande.

Du ansvarar för att det inskickade bidraget inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt. J:sonSweden förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler. Bidrag med stötande innehåll deltar inte i tävlingen.

Som tävlande garanterar du även att du har upphovsrätt till den film/ bild du skickar in dvs. att det är du helt får fritt använda den. Du ska även ha säkerställt att eventuella personer på bilden har godkänt sin medverkan.

Det är på ditt eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande någon annan part.

I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer J:sonSwedens beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. J:sonSweden förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor. J:sonSweden förbehåller sig rätten att använda insända bidrag i sin marknadsföring. Deltagaren avsäger sig andra ersättningskrav än tävlingsvinst.

Hantering av personuppgifter. 
All hantering av vinnarnas personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. De personuppgifter du lämnar som vinnare kommer J:sonSweden enbart att använda för att kunna administrera tävlingen. Du har rätt att begära information från J:sonSweden om behandling av dina personuppgifter samt att felaktiga uppgifter rättas.

Tävlingen är på inga sätt sponsrad, administrerad av eller sammankopplad med företaget Facebook. Inga av de uppgifter som du anger i tävlingen kommer att användas av Facebook.

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd: J:sonSweden eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen. Kontakt: Vid eventuella frågor, så är du välkommen att maila oss på support@jsonsweden.com

 

 
Copyright J:sonSweden AB. Industrivägen 3, 473 31 Henån. Sweden.