På svenska In English 
Priser i: 

Tävlingsvillkor:

När vi har en aktuell tävling kommer det stå på denna sidan.

Foto/ Filmtävling.

Vinn J:sonflugor för upp till 750 kr genom
att skicka in din film och bild till oss.


Tävlingen pågår tom 2017-05-31 och anordnas av J:sonSweden AB.


Hur tävlar man?

Du deltar genom att skicka en bild direkt till gallery@jsonsweden.com eller
film via https://wetransfer.com. Du får gärna skicka in flera bidrag och
vinnarna kommer att presenteras på Facebook. 


Vem kan tävla?

Du måste vara 18 år för att kunna delta i tävlingen eller ha målsmans tillstånd
för att delta. Endast personer bosatta i Sverige får delta i tävlingen.


Vad vinner man?

1:a pris för film. Flugor eller bindmaterial till ett värde av 500 kr. 
2 till 5:e pris för film. Flugor eller bindmaterial till ett värde av 250 kr

1:a pris för bild. Flugor eller bindmaterial till ett värde av 250 kr. 
2 till 5:e pris för bild. Flugor eller bindmaterial till ett värde av 100 kr

Vinsten kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas
till någon annan. Vinsten är personlig och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 
Vinster skickas enbart inom Sverige. Om inte annat anges ansvarar
J:sonSweden AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Hur vinner man? 
Alla tävlingsbidrag bedöms av en jury bestående av representanter från
J:sonSweden. Efter tävlingsperiodens slut väljer juryn ut de bästa bidragen.

Om du är en av vinnarna så blir du kontaktad efter tävlingsperiodens slut,
dock senast 2017-06-10. Om vi inte skulle få kontakt med dig inom två
veckor efter avslutad tävlingsperiod, eller om det skulle visa sig att du inte
uppfyller tävlingsvillkoren, så kommer din vinst att förfalla och en annan
vinnare utses. Juryns beslut kan inte överklagas.

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag: J:sonSweden tar inte ansvar för
eventuella tekniska problem med deltagandet som beror på den tävlandes
datorutrustning, mobiltelefon, Internetuppkoppling eller motsvarande.

Du ansvarar för att det inskickade bidraget inte är kränkande, sexistiskt eller
på annat sätt anstötligt. J:sonSweden förbehåller sig rätten att ta bort bidrag
som strider mot dessa regler. Bidrag med stötande innehåll deltar inte i
tävlingen.

Som tävlande garanterar du även att du har upphovsrätt till den film/ bild du
skickar in dvs. att det är du helt får fritt använda den. Du ska även ha
säkerställt att eventuella personer på bilden har godkänt sin medverkan.
Det är på ditt eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med
tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande någon
annan part.

I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra
ärenden i relation till tävlingen kommer J:sonSwedens beslut vara slutgiltigt
och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren.
J:sonSweden förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller
ovan tävlingsvillkor. J:sonSweden förbehåller sig rätten att använda insända
bidrag i sin marknadsföring. Deltagaren avsäger sig andra ersättningskrav än
tävlingsvinst.

Hantering av personuppgifter. 
All hantering av vinnarnas personuppgifter sker i enlighet med personuppgifts-
lagen. De personuppgifter du lämnar som vinnare kommer J:sonSweden
enbart att använda för att kunna administrera tävlingen. Du har rätt att begära
information från J:sonSweden om behandling av dina personuppgifter samt
att felaktiga uppgifter rättas.

Tävlingen är på inga sätt sponsrad, administrerad av eller sammankopplad
med företaget Facebook. Inga av de uppgifter som du anger i tävlingen
kommer att användas av Facebook.

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd: J:sonSweden eller andra parter som
medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella
tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen. 

Kontakt.
Vid eventuella frågor, så är du välkommen att maila oss på support@jsonsweden.com

 
Copyright J:sonSweden AB. Industrivägen 3, 473 31 Henån. Sweden.